Loading...
問 : 有好SEO就會有壞SEO?提昇自己排名VS打撃競爭對手
最近收了兩個網站SEO關鍵字排名搜尋引擎優化至GOOGLE首頁的項目,在會面時負責人都不約而同地說明了同一個情況「我個關鍵字排名本來GOOGLE第一頁搵到我,都唔知攪咩,忽然第一頁唔見左不但只,搵到第十頁都完全無晒蹤影。」

首先大家要知道GOOGLE每兩星期INDEXING一次,有些時候一個星期都會見到執位,但您話一夜之間無左您,基本上無事無幹係無乜可能的。我們當然私底下講笑咁講「個客係咪想壓價話自己一直都在第一頁」,之但係無啦啦搵我地關鍵字seo hk網站優化服務,都應該唔會咁無聊講個假狀態既。講番正題,在初步咨詢階段,同事一聽到呢個情況,當然好有興趣加佢個網站落我地個seo排名優化程式睇睇個網站同呢幾個KEYWORDS攪乜鬼!一睇之下,全部都係金字塔底層連結著晒紅燈…「先生,您被BLACK SEO了」

「咪住咪住,黑SEO?我地俾人HACK左?!」非也,佢地無入侵您任何網站,淨係令到GOOGLE相信您個網係SPAM,呢個咁毒既競爭行動我地稱為「BLACK SEO」。

好恐怖對吧?如果我地有能力把您的網站進行WHITE SEO改善排名(升高D),咁其實所有野掉番轉做,即所謂BLACK SEO,網站就會一直下降!在外國這些好普遍,因為競爭對手個個都係,每個公司都會有或搵條TEAM幫自己打SEO香港網絡戰,家下呢樣野似乎都來到華人关键词市場,咁其實咪好危險?而重點係,究竟應該點解決?

既然對手投入人力物力為左拉低您,首先您要知道咁呢個關鍵字應該好有價值。我們好喜歡google關鍵字,因為佢夠公平,GOOGLE好信任佢地呢套獨一無二演算法,而當中細節又經常更改,所以就算俾對手用BLACK SEO對付,其實做番一系列WHITE SEO優化都係可以番番上第一頁的;除此之外接通GOOGLE提出一系列證明文件都係一個方法解鎖,但時間就是需要更長,因為是人手解決,所以我們會根據您被BLACK的情況睇下點樣WHITE番上去。

不過大家要留意,有一種叫做自己攞黎衰既BLACK SEO係自己整俾自己既。大家申請一個DOMAIN同HOSTING時,當然會睇價錢對不對?但我們一直都說香港網頁寄存服務非常參差,如果大家一味靠便宜來選擇服務,用左經常被GOOGLE BLOCK的IP作為您的網址IP,咁樣完全會拉低您自己的網站排名;其次我們經常請客戶建立複雜密碼作用電郵及登入密碼,而有一半客戶都不喜歡理會,係都要到自己個網址被黑客拎住SEND OUT SPAM垃圾郵件先知驚,當您已經SPAMMING緊,您估GOOGLE會唔知咩?您個網址同IP又已經即時被視為有害的!所以無論您怕被同一個SERVER HOSTING人連累關鍵字排名又好﹑還是為自己網站SEO關鍵字優化著想都好,選擇可靠網存公司網頁寄存服務和設立複雜密碼都是必須的。

關鍵字搜尋顯示於第1頁 How it work?

要把關鍵字排名提昇至GOOGLE搜尋的第一頁,詳細做法分為四個階段 :

  • 由我們協助提供GOOGLE搜尋報告,根據您的目標和預算分析和選擇關鍵字,包括關鍵字的搜尋量﹑TOP/HIGH/MEDIUM關鍵字收費﹑付款關鍵字每個點撃的競價等作為關鍵字的價值參考等
  • 分析客戶網站及現有競爭者在搜尋引擎中的表現,關鍵字密度等。同時分析客戶網站在所選擇的關鍵字中的現有GOOGLE排名
  • 由我們協助從網站的META KEYWORDS及META DESCRIPTION入手,針對改善關鍵字及搜尋器的網站簡介。同時分析及進行W3C的改善,或根據GOOGLE建議HTML5網站等
  • 在兩個月的全天候服務中,客戶可以看到關鍵字登上GOOGLE搜尋首頁,連同我們附送的六個月維護服務,關鍵字可維持半年於首頁。客戶可以繼續申請六個月的售後服務,讓關鍵字保持在第一頁。